Геронтопсихологія

Marko-Djuric

Дисципліна викладається у першому семестрі на третьому році навчання та у першому семестрі для магістрів (як вибірна), наприкінці оцінюється заліком. Курс має за мету надати вам знання щодо особливостей старості та старіння — специфіки когнітивної та емоційної сфери людини пізнього віку, особистісних змін. Буду сподіватись, що наприкінці пізній вік стане вам зрозумілішим і викликатиме більшу зацікавленість, повагу та прийняття.

1. Вступ до дисципліни. Періодізації вікового розвитку. Поняття «геронтологія», «геронтопсихологія», «гомеорез». Старість та старіння. Феномен ейджизму. Методи дослідження у психології старіння.
2. Загальні закономірності та теорії старіння. Адаптивно-регуляторна теорія старіння В. Фролькіса. Вітаукт.
3. Загальна психологічна характеристика старості. Модель нормального психічного розвитку. Поняття «щасливої старості» М. Ф. Шахматова. Готовність до освоєння віку. Детермінанти відчуття психологічного благополуччя: міфи та факти.
4. Кризи пізнього віку.
5. Самооцінка, емоційно-вольова та мотиваційна сфера людини пізнього віку. Індекс пенсійної зрілості. Настанови стосовно старості та їх адаптаційна цінність. Структура потреб в старості. Вікова депресія. Переживання самотності. Переживання у зв’язку зі смертю та втратою близьких.
6. Когнітивна сфера у пізньому віці. Сприйняття та його порушення. Пам’ять та увага. Мислення та інтелект. хвороба Альцгеймера. Деменція.
7. Особливості психологічної допомоги людям пізнього віку.Система оцінювання

Яким чином можна набирати бали:

* Максимум по 5 балів ви отримаєте за відповіді на питання та тести до відео за лекціями О. Гуріної (1 семінар), за питання та тести до відео-лекції М. Єрмолаєвої (ще 1 семінар) та за відповіді на відкриті питання за статтями (2 семінара);

* За бажанням, ви можете прийняти участь у дискусії та відповісти на відкриті питання за фільмами («Весенние надежды», «Ты встретишь таинственного незнакомца», «Крученый мяч», «Еще один год», «Небраска», мультфільм «Морщинки»), на що ми витратимо 3 семінари та що «важитиме» 5 х 3 = 15 балів;

* З самого початку семестру починайте читати глави 17 та 18 у Грейс Крайг «Психология развития», а на третьому семінарі ви отримаєте 21 питання (як відкриті, так і тести), за відповіді на які зможете отримати максимум 10 балів (0.5 бала за 1 питання);

* Одне з семінарських занять ми присвятимо обоговоренню так званої терапії достоїнства та загальних правил спілкування з респондентами пізнього віку, після чого разом видвидаємо Дніпровський геріатричий пансіонат та випробуємо почуте на практиці. Проведену роботу потрібно буде оформити у письмовому вигляді та захистити найближчими заняттями, і «важитиме» вона 15 балів;

* На останньому семінарі ви напишете тестову роботу за матеріалом лекцій, яка «важитиме» 30 балів.
Відповідність балів оцінкам така: 90-100 балів — «5″, 75-89 балів — «4″, 60-74 бали — «3″, 1-59 балів — «2″.

+ БОНУС: активність на семінарських і лекційних заняттях може бути оцінена у 0-15 балів.

ДЛЯ ЗАОЧНИКІВ

Ваша оцінка за залік уміщує такі складові:

* Ви готуєте індивідуальне завдання (30 балів): інтерв’ю з людиною похилого віку, для чого ми разом їдемо в Дніпровський геріатричний пансіонат. В бесіді з вашим респондентом ваше завдання — вияснити, як людина проживає свій вік: що для неї змінилось? що є важливим? на що вона очікує? чим живе? про що замислюється? як проводить свій час? можливо, про щось жалкує? чому радіє? тощо. До синопсису (короткого змісту) інтерв’ю додайте заповнений вашим респондентом опитувальник з роботи Н. С. Глуханюк та Т. Б. Гершкович «Поздний возраст и стратегии его освоения» про адаптацію до віку та — обов’язково! — узагальнений аналіз усієї здобутої інформації, де покажіть на конкретному прикладі, що у психологічному сенсі відбувається з людиною у пізьному віці. Варто завершити вашу зустріч декількома питаннями з т. зв. терапії достоїнства, щоб залишити вашого співбесідника у ресурсному стані;

* Окремо читаєте глави 17 та 18 роботи Грейс Крайг «Психология развития», протягом семестру (як будете готові, ДО СЕСІЇ!) пишете мені на електрону скриньку та отримуєте тестові завдання та відкриті питання за змістом прочитаного, за що можна заробити ще 40 балів;

Увага! Ваша контрольна робота (що складається з інтерв’ю та відповідей на питання) повинна бути здана на кафедру та зареєстрована ДО 31 ГРУДНЯ 2016 року.

* Виконуєте тестові завдання під час заліку (30 балів).

Література та ресурси для підготовки

Окрім вже згаданих вище роботи Н. С. Глуханюк та Т. Б. Гершкович «Поздний возраст и стратегии его освоения» та книги Гейл Шихі «Возрастные кризисы», можливо, вам будуть корисні такі джерела:
Хрестоматия под ред. О. В. Красновой.
М. Ермолаева «Практическая психология старости».
Грейс Крайг «Психология развития».
Н. К. Зотова «Социальные и психологические аспекты долголетия».
Архiв журналy «Успехи геронтологии».


частный кореспондент
среда, 24 апреля 2013 года, 12.25

 

Дом престарелых – для удобства и комфортаАнастасия Львова Дом престарелых – для удобства и комфорта

Говорят: старикам помогают – отдают долг, детям – вкладываются в перспективу. Хотя наша этика, слава богу, и редко углубляется в вопрос о том, какая сложится перспектива, и какой отдаётся долг; есть лишь два разных слова, и поэтому детям в детских домах, например, по закону положены комнаты социально-психологической реабилитации и поиск родителей, а пожилым людям в домах престарелых – нет, ни комнат, ни хот бы поиска собеседников вне стен палат. Хотя начиналось в таких заведениях всё одинаково… Подробнее

Пола Гарб «Долгожители»
Д. Рогозин «90+: почему с пожилыми можно и нужно говорить о смерти,
сексе и образовании»

У підготовці до певних семінарів я буду просити вас переглянути такі лекції Олени Василівни Гурової:

Зміни пізнавальних процесів у старості. Пам’ять та увага. Моделі когнітивного старіння.
Фактори, що впливають на сохранність інтелекту. Стисла характеристика тренінгу «Орієнтація в реальності» (англійською мовою).
М. Єрмолаєва «Психологія старості» Lisa Genova «What can you do to prevent Alzheimer’s»

 

Зверніть також увагу та такі ресурси:
Геронтологическое общество при Российской академии наук.
Наука против старения.
Академия антистарения.Читайте также: