Психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях

ПДНС

Дисципліна припадає на перший семестр магістерської програми навчання, наприкінці оцінюється екзаменом. У її межах ми розглянемо визнані міжнародною спільнотою принципи та способи надання психологічної допомоги за надзвичайних умов. Перелік тем, які будуть розкриті протягом курсу:

Змістовий модуль 1. Техніка психологічної безпеки у галузі психологічної роботи з наслідками надзвичайних ситуацій.
Тема 1. Правила професійної гігієни фахівців, які працюють в сфері надання екстреної психологічної допомоги. Модель Basic Ph. Діагностичний опитувальник на визначення Basic Ph.
Змістовий модуль 2. Правила надання першої психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях.
Тема 2. Етичні правила надання першої психологічної допомоги. Принципи першої психологічної допомоги.
Тема 3. Загальні правила спілкування психолога з постраждалим.
Тема 4. Перша допомога за умов різних психологічних станів постраждалого.
Змістовий модуль 3. Психологічна робота з посттравматичними реакціями.
Тема 5. Поняття та структура ПТСР. Діагностичні опитувальники, спрямовані на вивчення ПТСР. Діагностичні критерії та протоколи для обстеження ПТСР у дітей та підлітків.
Тема 6. Поняття, зміст та процедури травма-фокусованої терапії.
Тема 7. Поняття, зміст та процедури EDMR.

Курс складається як з лекційних: так і з семінарських занять, тобто уміщує як теоретичну підготовку, так і здобуття відповідних практичних навичок.

Лекційні заняття передбачають прослуховування теоретичних відомостей з визначениз вище тем, у чому нам допомагатимуть слайди, відео- та друковані матеріали. Семінарські заняття будуть присвячені опрацюванню почутого на практиці у малих групах.

Протягом курсу вам знадобиться текст опитувальника Basic Ph, шкали посттравматичного шоку та шкали впливу подій. У цьому документі ми зберемо загальну інформацію про вираженість цих явищ у ваших респондентів.
Під час семестру ми разом перекладемо на українську мову одну із наробок зарубіжних колег щодо психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях (доступ до файлу для перекладу я надішлю вам електронною поштою), у документі ви знайдете, які сторінки повинен перекласти кожний із вас.

Екзамен складатиметься із 30 тестів за змістом курсу та 1 усного питання.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованної) та третинної (високоспеціалізованної) медичної допомоги. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад

Охорона психічного здоров’я в умовах війни: книга для надання якісної благодійної допомоги медичними працівниками чоловікам та жінкам у формі та їхнім сім’ям і близькимЧитайте также: